www.yrvadret.com

 

SYSTERYSTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På Systeryster strävar vi efter att få trygga barn som fungerar i grupp. Genom att ha fasta rutiner, låta saker ta sin tid och uppmuntra barnen att de kan, skapar vi en trygghet för barnen.

Linda är delägare i Yrvädret och förskollärare och arbetar 60%

Malin är tillsvidareanställd barnskötare och arbetar 95%.

Ingela är tillsvidareanställd montessorilärarassistent och snart färdig förskollärare och arbetar 75%.

På avdelning Systeryster arbetar Linda, Malin och Ingela. Systeryster är en syskonavdelning och just nu består barngruppen av 17 stycken 3-4-åringar.