www.yrvadret.com

 

LILLSTRUMPA

 

På avdelning Lillstrumpa arbetar Jennie, Anna och Maria. Lillstrumpa är en småbarnsavdelning och för närvarande består barngruppen av 12 stycken 1- och 2-åringar.

 

 

 

 

 

 

 

 

På Lillstrumpa jobbar vi mycket med att skapa en trygghet med fasta rutiner, som är viktigt för små barn. Ett barn som känner sig tryggt, vågar söka och utmana sig själv och sin omgivning. Sång och musik är ett dagligt inslag i vår verksamhet!

 

 

 

 

Jennie är delägare i Yrvädret och montessorilärare och arbetar 80%.

Anna är tillsvidareanställd teckenspråksutbildad barnskötare och arbetar 90%.

Maria arbetar 80%.